Övriga tjänster

enligt kundens önskemål utför vi alla typer av tjänster i samband med företagande. t.ex.

  • Skattekonsulteringar
  • Bolagsbildningar
  • Disponentuppdrag
  • Försäkringsärenden
  • Övrigt annat enligt kundens önskemål
Ulfvens bokföring | Centrumvägen 15 | 66270 Pörtom | Håkan Ulfvens: 0400 593 045 | Ulrika Grönberg: 040 7266 040