Bokföring

Vi utför alla typer av uppgifter i samband med bokföring så som t.ex.

  • Bokslut
  • Momsberäkning
  • Periodskattedeklaration
  • Skattedeklaration och registrering av bokslut
  • Rapporter
  • Fakturering och reskontraövervakning
Ulfvens bokföring | Centrumvägen 15 | 66270 Pörtom | Håkan Ulfvens: 0400 593 045 | Ulrika Grönberg: 040 7266 040