Kontaktuppgifter

Bokföringsbyrå H. Ulfvens Kb

Centrumvägen 15
66270 Pörtom

Håkan Ulfvens hakan@ulfvens.fi
tel. 0400 593 045

Ulrika Grönberg ulrika@ulfvens.fi
tel. 040 7266 040


Ulfvens bokföring | Centrumvägen 15 | 66270 Pörtom | Håkan Ulfvens: 0400 593 045 | Ulrika Grönberg: 040 7266 040