Löneredovisning

Vi sköter om löneberäkning med allt som det innebär så som

  • Lönespecifikationer
  • Månadsredovisningar
  • Årsredovisning till skatteförvaltningen och försäkringsbolag
Ulfvens bokföring | Centrumvägen 15 | 66270 Pörtom | tel. 06 3661 228 | Håkan Ulfvens: 0400 593 045 | Ulrika Grönberg: 040 7266 040